آموزش الکترونیکی (نسخه آزمایشی)

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت
معماری کامپیوتر
مشاهده
نام درس : معماری کامپیوتر
استاد : وحید ریاضی
گروه آموزشی : گروه کامپیوتر و IT
نوع درس : تخصصی
تعداد جلسات : 3
توضیحات : درس معماری کامپیوتر به چگونگی کارکرد، طراحی و ساخت پایه ای ترین اجزای کامپیوتر می پردازد. این درس با بررسی یک پردازش گر ساده و ابتدایی اصول کارکرد آن را بیان میکند. سپس به معماری های مختلف پردازشگر میپردازد. همچنین به بیان مفاهیم پیشرفته تر پردازشگر مانند cache, pipelining و . . . نیز میپردازد. در انتهای درس انتظار میرود که بتوان یک کامپیوتر ساده ساخت. آشنایی با زبان اسمبلی و درس ساختار کامپیوتر به فهم بهتر این درس کمک میکند.