آموزش الکترونیکی (نسخه آزمایشی)

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت
مباحث ویژه1
مشاهده
نام درس : مباحث ویژه1
استاد : مارال ضیایی
گروه آموزشی : گروه کامپیوتر و IT
نوع درس : اختیاری
تعداد جلسات : 10
توضیحات : مطالب این درس ، مباحث طراحی و برنامه نویسی تحت وب را پوشش می دهد.
نظریه زبان ها و ماشین ها
مشاهده
نام درس : نظریه زبان ها و ماشین ها
استاد : مارال ضیایی
گروه آموزشی : گروه کامپیوتر و IT
نوع درس : اصلی
تعداد جلسات : 3
توضیحات :
پایگاه داده
مشاهده
نام درس : پایگاه داده
استاد : مارال ضیایی
گروه آموزشی : گروه کامپیوتر و IT
نوع درس : تخصصی
تعداد جلسات : 7
توضیحات :