آموزش الکترونیکی (نسخه آزمایشی)

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

جزوات درس گرافیک کامپیوتری

استاد : محمد غمگسار نوع درس : تخصصی تاریخ ایجاد : ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
گروه آموزشی : گروه کامپیوتر و IT