آموزش الکترونیکی (نسخه آزمایشی)

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

جزوات درس فیزیک پیش

استاد : سید امیر سیدهاشمی نوع درس : عمومی تاریخ ایجاد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
گروه آموزشی : گروه عمومی و پایه